Hem

Sommarstan.se


Välkommen till Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening - ESS


Här kan du läsa om vad som händer i vår förening, titta på bilder, läsa protokoll och mycket mera. Sidan utökas med funktioner och innehåll allt eftersom det uppstår behov och önskemål, så ta kontakt med oss under kontaktfliken uppe till höger om du har idéer.

 

Ny lag om invasiva arter

Styrelsen vill göra samföllighetens medlemmar uppmärksam på att det nu finns nya regelverk om invasiva främmande arter. På den lista som Naturvårdsverket har upprättat över sådana finns bland annat Parkslide. Den senare kräver uppmärksamhet då den inte kan sätta frö. Spridning sker genom rotuppslag eller felaktig hantering av trädgårdsavfall. Läs mer om parkslide här. I många äldre trädgårdar finns parkslide och den finns även spridd till några allmänningar i området. Styrelsen har påbörjat bekämpning på samfällighetens mark och rekommenderar fastighetsägare att se till att spridning från den egna tomten inte sker.


Protokoll från Föreningsstämman 2019 

Protokollet finns här. Den reservation som inkommit finns hos styrelsen.  GLAD PÅSK!


Sommarvattnet slås på måndagen 22 april dvs. annandag Påsk!

Styreslen rekommenderar att hålla koll på kranar och anslutningar. Rapportera gärna läckage snarast till:  vatten@sommarstan.se.   

Kallelse till Årsmöte 2019

I dagarna har kallelsen till årsmötet distribuerats i Sommarstan.

Som vanligt ses vi i Hembygdsgården och denna gång blir det kl 10.00 den 16 mars. Förbättrad fiberkapacitet

I slutet av vecka sju eller början av vecka åtta kommer Skanova att påbörja arbetet med att dra ytterligare fiber från Allèplan, under Resedavägen och bort runt Ringblomman. Entreprenören räknar med att arbetet inte tar så lång tid. Det kan hända att det behöver gräva lokalt om det tar stopp för fiberdragningen, som enligt plan ska dras i befintliga kanaler. 

 

 

 

Hjärtstartare i Sommarstan

Styrelsen för Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening (ESS) har beslutat att köpa en hjärtstartare. Hjärtstartaren kommer att finnas lättillgänglig utomhus i ett larmat värmeskåp på Hammarvägen 2.  Mer information kommer att ges när hjärtstartaren är på plats.

Rådet för Hjärt-Lungräddning påtalar vikten av att alla får möjlighet att utbilda sig i Hjärt-Lungräddning (HLR) inkluderat demonstration av hjärtstartare.

ESS styrelse vill därför undersöka intresset av HLR utbildning hos samfällighetens medlemmar.

 

Ni som är intresserade av HLR utbildning inklusive demonstration av hjärtstartare, vänligen skicka e-post till info@sommarstan.se med namn och adress, märkt HLR.