Hem

Sommarstan.se


Välkommen till Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening - ESS


Här kan du läsa om vad som händer i vår förening, titta på bilder, läsa protokoll och mycket mera. Sidan utökas med funktioner och innehåll allt eftersom det uppstår behov och önskemål, så ta kontakt med oss under kontaktfliken uppe till höger om du har idéer.

Hjärtstartare i Sommarstan  -  2019-10-01


Hjärtstartaren finns nu i ett larmat värmeskåp på HAMMARVÄGEN 2.

 

Skåpet sitter på garageväggen till höger om garageporten på lagom höjd för att även barn från 8 år ska kunna nå upp.

Ni får gärna gå och titta var skåpet sitter men öppna INTE skåpet i onödan för då larmar det kraftfullt.

 

Styrelsen rekommenderar alla att gå en kurs i Hjärt-Lungräddning (HLR) inklusive användande av hjärtstartare och därefter registrera sig som SMS livräddare.

Hjärtstartaren är registrerad i Svenska Hjärtstartarregistret. Det innebär att SOS alarm vet var hjärtstartaren finns och kan lokalisera närmaste SMS livräddare och kalla på hjälp.

 

Vid hjärtstopp:

  1. Ring 112 – högtalare på
  2. Påbörjas Hjärt- Lungräddning

 

Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar chansen till överlevnad med tio procent. 

 

Kan man dessutom ge en första defibrilleringen inom tre minuter är det över 70 procents chans att få igång hjärtat. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt få en hjärtstartare på plats och använda den när någon drabbats av ett hjärtstopp.

 

Här kan du hitta HLR utbildning:

Ekerö Civilförsvarsförening har tidigare erbjudit HLR utbildningar gratis. Har tidigare annonserats i Mälaröarnas gratistidningar.

Det finns även ett flertal webbutbildningar.

Bl a på HLR rådets hemsida: https://webbutbildning.hlr.nu/adapt/hlr_vuxen/#/

Flertalet företag ordnar även HLR utbildning för sina anställda.

 

Information om hjärtstartaren

Hjärtstartaren är en Philips HeartStart FRx och är självinstruerande på svenska så snart man har tryckt på startknappen. I tillhörande väska finns även ett ”HLR-kit”, d.v.s. sax, rakhyvel, våtservetter, kompresser och handskar.

 

Här hittar du en instruktionsvideo (på engelska) för aktuell hjärtstartare:

https://www.youtube.com/watch?v=dkv2BrgLKa4

 

Här hittar ni instruktioner på svenska från HRL konsulten:

https://www.hlr-konsulten.se/sa-har-anvander-man-en-hjartstartare-4
Rensning  av dagvattenbrunnar på Allévägen


I slutet av nästa vecka rensar Swoosh Sverige dagvattenbrunnar på Allévägen. Flera av dessa är helt igensatta och behöver rensas för att avrinning ska fungera. Detta är en helt naturlig underhållsåtgärd och igensättningen beror på att skräp och sand från vinterväghållningen etc. åker ner i brunnarna och täpper till dessa.


Arbetet kommer att ske under i slutet av vecka 32 och kan betyda viss begränsning för trafiken. 


Vänligen visa hänsyn vid förbipassering!

 


Häckar, utfarter och trafiksäkerhet

Styrelsen vill göra fastighetsägarna i området uppmärksamma på att häckar kan medföra trafikfara. I kommunen finns regelverk för hur häckar i trafikmiljö ska vara klippta. Fastighetsägare är ansvariga för att se till att träd och häckar inte utgör hinder för trafiken. Läs mer om reglerna här


 

Hur ska trägårdsavfall med invasiva arter hanteras?

Lägg inte Parkslide, Jätte Björn Loka och Lupiner på komposten! Enligt Naturvårdsverkets rekommendation ska avfall med dessa växter brännas. Det innebär för oss att det går bra att lämna sådant avfall i Skå Återvinningscentral som: Övrigt brännbart. Alltså lägg avfallet i plastsäck och kör det till Skå.

För styrelsens arbete med bekämpning av Parkslide på Strandbacken har vi anskaffat en tunna för att löpande elda upp skott från nyuppslag. Allt i syfte att utarma växten. Tunnan står på Strandbacken och är alltså endast till för Styrelsens åtgärder mot Parkslide på våra gemensamma ytor.  

 

Ny lag om invasiva arter

Styrelsen vill göra samfällighetens medlemmar uppmärksama på att det nu finns ett nytt regelverk om invasiva främmande arter. På den lista som Naturvårdsverket har upprättat över sådana finns bland annat Parkslide. Den senare kräver uppmärksamhet då den inte kan sätta frö. Spridning sker genom rotuppslag eller felaktig hantering av trädgårdsavfall. Läs mer om parkslide här. I många äldre trädgårdar finns parkslide och den finns även spridd till några allmänningar i området. Styrelsen har påbörjat bekämpning på samfällighetens mark och rekommenderar fastighetsägare att se till att spridning från den egna tomten inte sker.
Protokoll från Föreningsstämman 2019 

Protokollet finns här. Den reservation som inkommit finns hos styrelsen.  GLAD PÅSK!


Sommarvattnet slås på måndagen 22 april dvs. annandag Påsk!

Styreslen rekommenderar att hålla koll på kranar och anslutningar. Rapportera gärna läckage snarast till:  vatten@sommarstan.se.   

Kallelse till Årsmöte 2019

I dagarna har kallelsen till årsmötet distribuerats i Sommarstan.

Som vanligt ses vi i Hembygdsgården och denna gång blir det kl 10.00 den 16 mars. Förbättrad fiberkapacitet

I slutet av vecka sju eller början av vecka åtta kommer Skanova att påbörja arbetet med att dra ytterligare fiber från Allèplan, under Resedavägen och bort runt Ringblomman. Entreprenören räknar med att arbetet inte tar så lång tid. Det kan hända att det behöver gräva lokalt om det tar stopp för fiberdragningen, som enligt plan ska dras i befintliga kanaler. 

 

 

 

Hjärtstartare i Sommarstan

Styrelsen för Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening (ESS) har beslutat att köpa en hjärtstartare. Hjärtstartaren kommer att finnas lättillgänglig utomhus i ett larmat värmeskåp på Hammarvägen 2.  Mer information kommer att ges när hjärtstartaren är på plats.

Rådet för Hjärt-Lungräddning påtalar vikten av att alla får möjlighet att utbilda sig i Hjärt-Lungräddning (HLR) inkluderat demonstration av hjärtstartare.

ESS styrelse vill därför undersöka intresset av HLR utbildning hos samfällighetens medlemmar.

 

Ni som är intresserade av HLR utbildning inklusive demonstration av hjärtstartare, vänligen skicka e-post till info@sommarstan.se med namn och adress, märkt HLR.