Båtklubben

Sommarstan.se

Båtklubbens dokument:
  Styrelse ESBK / vald för period / kontakt


  Ordförande: Per Nilsson / 2018-2019

  070-277 90 41


  Sekreterare: Lisa Jones / 2018-2019

  070-219 20 77


  Kassör: Björn Elm / 2019-2020

  073-437 50 20


  Hamnkapten: Peter Schill / 2019-2020

  073-707 76 72


  Hamnfogde: Johannes Folkegård / 2019-2020

  070-858 77 62  Samtliga nås på: batklubben@sommarstan.se