Kontakt

ESS Styrelse 2023

Ordförande

Klas Johansson

mail: info@sommarstan.se

tele: 073 530 27 00

Vägmästare / vice Ordförande

Martin Kleinwichs

mail: vagmastaren@sommarstan.se

tele: 070 865 33 33


Ledamot / Sekreterare

Björn Osberg

mail: info@sommarstan.se

tele: 070 496 16 40

Ledamot/Markansvarig

Karl-Johan Palmgren

mail: info@sommarstan.se

Ledamot / Sommarvattenansvarig

Johan Gustafsson

mail: vatten@sommarstan.se


Ledamot / Ekonomiansvarig

Michael Topelius

mail: info@sommarstan.seSuppleanter

Jenny Dahlkvist - Kommunikationsansvarig

mail: info@sommarstan.se

Jennifer Bergstedt

mail: info@sommarstan.se


Adress

ESS Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Föreningsbrevlådan

Alléplan

178 52 Ekerö


E-mail:

Styrelsen:              info@sommarstan.se

Vägsektionen:        vagmastaren@sommarstan.se

Sommarvatten:      vatten@sommarstan.se


Valberedning 2023-2024:

Torgny Karlsson (sammankallande)

Ann-Sofie Olsson

För det fall ni har förslag på eller är intresserad av att engagera er i styrelsen, kontakta valberedningen: info@sommarstan.se, eller styrelsen: styrelsen@sommarstan.se.


Informationsutskick:

Vill du ta emot regelbundna informationsutskick från styrelsen, anmäl dig genom att skriva namn och e-postadress till: styrelsen@sommarstan.se


Facebook:

Det finns en grupp på Facebook som boende eller de som äger fastighet i Ekerö Sommarstad får gå med i. Denna grupp administreras inte av styrelsen för samfällighetsföreningen men är ett trevligt, frivilligt och viktigt initiativ för att öka gemenskapen i vårt område.

https://www.facebook.com/groups/178932818900825