Kontakt

ESS Styrelse 2022

Ordförande

Klas Johansson

mail: info@sommarstan.se

tele: 073 530 27 00

Vägmästare / vice Ordförande

Martin Kleinwichs

mail: vagmastaren@sommarstan.se

tele: 070 865 33 33


Ledamot / Sekreterare

Björn Osberg

mail: info@sommarstan.se

tele: 070 496 16 40

Ledamot/Markansvarig

Pekka Haaverinen

mail: info@sommarstan.se

tele: 070 390 59 70

Ledamot / Sommarvattenansvarig

Johans Gustafsson

mail: vatten@sommarstan.se


Ledamot / Ekonomiansvarig

Michael Topelius

mail: info@sommarstan.seSuppleanter

Louise Flyhammar

mail: info@sommarstan.se

Oscar Fritzell

mail: info@sommarstan.se


Adress

ESS Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Föreningsbrevlådan

Alléplan

178 52 Ekerö


E-mail:

Styrelsen:              info@sommarstan.se

Vägsektionen:        vagmastaren@sommarstan.se

Sommarvatten:      vatten@sommarstan.se


Facebook: https://www.facebook.com/groups/178932818900825Sommarstan.se